LATO BEZ MUCH! DERKI SIATKOWE -10%! SPRAWDŹ --> DERKI SIATKOWE*

Polityka prywatności oraz pliki cookies

Administratorem Twoich danych osobowych jest Celina Solarz Firma Handlowo Usługowa CZEMPION z siedzibą w Dębicy, przy ulicy Rondo 11a.

 • Administrator prowadzi sklep internetowy pod adresem www.czempion.pl, zwany dalej Serwisem.
 • Pod akronimem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/
 • 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takowych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie, a także innej podobnej technologii.
 • Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu internetowego jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług.
 • Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 • Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta klienta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w dowolnym czasie usunąć.
 • Administrator ze starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają tylko osoby uprawnione przez Administratora.
 • Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Osoby odwiedzające mogą przeglądać Serwis bez wcześniejszej rejestracji oraz podania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Internetowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, mogą być rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych – w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 • Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 • Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 • W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie.
 • W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu FHU Czempion z siedzibą w Dębicy przy ul. Rondo 11a.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  Lista plików cookies, które używamy

  The Poniższa tabela zawiera listę plików cookie, które zbieramy i jakie informacje przechowują.

  Nazwa Opis
  FORM_KEY Przechowuje losowo wygenerowany klucz używany do zapobiegania fałszywym żądaniom.
  PHPSESSID Twój identyfikator sesji na serwerze.
  GUEST-VIEW Umożliwia gościom przeglądanie i edytowanie swoich zamówień.
  PERSISTENT_SHOPPING_CART Link do informacji o Twoim koszyku i historii przeglądania, jeśli o to prosiłeś.
  STF Informacje o produktach, które wysłałeś do znajomych.
  STORE Wybrany widok sklepu lub język.
  USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Wskazuje, czy klient zezwolił na korzystanie z plików cookie.
  MAGE-CACHE-SESSID Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, dzięki czemu strony ładują się szybciej.
  MAGE-CACHE-STORAGE Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, dzięki czemu strony ładują się szybciej.
  MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, dzięki czemu strony ładują się szybciej.
  MAGE-CACHE-TIMEOUT Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, dzięki czemu strony ładują się szybciej.
  SECTION-DATA-IDS Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, dzięki czemu strony ładują się szybciej.
  PRIVATE_CONTENT_VERSION Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, dzięki czemu strony ładują się szybciej.
  X-MAGENTO-VARY Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, dzięki czemu strony ładują się szybciej.
  MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Ułatwia tłumaczenie treści na inne języki.
  MAGE-TRANSLATION-STORAGE Ułatwia tłumaczenie treści na inne języki.