Skrócony opis akcji Cavalor Team

Za każde wydane 250 zł na produkty marki Cavalor w sklepach stacjonarnych Czempion lub na czempion.pl, otrzymasz od nas naklejkę, którą należy umieścić w polach do tego przeznaczonych na tej karcie. Po uzbieraniu wymaganej ilości naklejek, otrzymasz możliwość ich wymiany na atrakcyjne nagrody od Cavalor Polska. Poniżej znajdziesz listę nagród i wymagania. Regulamin akcji dostępny jest pod adresem czempion.pl/program_lojalnosciowy_cavalor oraz w sklepach stacjonarnych Czempion.

NAGRODY

4 naklejki - Cavalor Leather Shine 200 ml
8 naklejek - Cavalor PodoGuard 500 ml
12 naklejek - Cavalor Equi Wash 2L + pompka lub worek na siano Cavalor
16 naklejek - Cavalor Ice Clay 4 kg lub biały czaprak skokowy/dressage Cavalor
20 naklejek - Cavalor Muscle Cooler 1L oraz CoolSens 500 ml lub derka Cavalor (polarowa bądź wełniana)

REGULAMIN AKCJI LOJALNOŚCIOWEJ „CAVALOR TEAM”

Akcja lojalnościowa „CAVALOR TEAM” organizowana jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Organizatorem akcji lojalnościowej „CAVALOR TEAM” (dalej zwanej: „Akcją lojalnościową”) jest FHU Czempion Celina Solarz ul. Rondo 11a 39-200 Dębica; NIP 8721757766 zwana dalej „Organizatorem”. 1. Akcja Lojalnościowa zostanie przeprowadzona na terytorium Polski, na terenie wybranych sklepów sieci Organizatora oraz sklepów dystrybuujących produkty marki Cavalor, które zdecydują się po otrzymaniu zaproszenia od Organizatora na wzięcie udziału. Lista sklepów biorących udział w Akcji lojalnościowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i może być aktualizowana.
2. Akcja lojalnościowa kierowana jest do wszystkich osób fizycznych, konsumentów w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego (zwanych dalej: „Klientami”), którzy dokonają zakupów w sklepach, uczestniczących w Akcji lojalnościowej, w terminach i na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
3. Akcja lojalnościowa, prowadzona w oparciu o niniejszy Regulamin, ma charakter otwarty i powszechny.
4. Udział w Akcji lojalnościowej jest dobrowolny.
5. Akcja lojalnościowa trwa do wyczerpania zapasów Produktów lub do odwołania Akcji lojalnościowej decyzją Organizatora.
6. Akcja lojalnościowa polega na umożliwieniu Klientowi odbioru określonych w niniejszym regulaminie produktów po uprzednim zebraniu na Karcie Kolekcjonerskiej (zwanej dalej „Kartą”), określonej w pkt. 14 Regulaminu, odpowiedniej liczby Naklejek.
7. Naklejki wydawane są Klientowi za zakup wszystkich dostępnych w sprzedaży artykułów marki Cavalor z oferty sieci sklepów Organizatora, bez względu na formę płatności. Naklejki nie podlegają wymianie na gotówkę.
8. Warunkiem otrzymania Naklejki jest dokonanie w ramach jednej transakcji zakupu produktów marki Cavalor na kwotę co najmniej 250,00 zł podczas trwania akcji – za każde wydane 250,00 zł przysługuje jedna Naklejka. Zakup powinien być udokumentowany na jednym dowodzie zakupu. Dowodem zakupu jest paragon lub faktura z wyszczególnionym z nazwy zakupionym produktem Cavalor.
9. Naklejki będą wydawane przez kasjera niezwłocznie po zakończeniu transakcji zakupu. Klient nie może odebrać Naklejki w późniejszym terminie. Po odejściu od kasy nie są uwzględniane reklamacje dotyczące ilości wydawanych Naklejek.
10. Zebrane Naklejki należy nakleić na Kartę (wzór Karty stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). Karty będą dostępne w sklepach sieci Organizatora, biorących udział w Akcji lojalnościowej, przez cały czas jej trwania. Karta wraz z naklejonymi Naklejkami stanowi znak legitymujący na okaziciela, upoważniający do skorzystania z rabatu oraz odbioru produktów, na warunkach opisanych w Regulaminie.
11. Uzbieraniu 4, 8, 12, 16 lub 20 Naklejek, naklejonych na Karcie kolekcjonerskiej, uprawnia do odbioru produktu określonego dla danej ilości. Odebranie produktu wymaga oddania Karty lojalnościowej sprzedawcy, co rozpoczyna proces zbierania od nowa. Promocje nie łączą się.
12. Odbiór produktów określonych w pkt. 14, nie zostanie przyznany w następujących sytuacjach: a) na Karcie nie znajduje się wymagana liczba Naklejek; b) Karta lub Naklejka została podrobiona, przerobiona lub skopiowana; c) Karta lub Naklejka jest zniszczona i nieczytelna.
13. W przypadku zniszczenia lub zagubienia Karty lub Naklejki, duplikaty nie będą wydawane.
14. 4 Naklejki uprawniają do odbioru Cavalor Leather Shine 200ml. 8 Naklejek uprawnia do odbioru Cavalor PodoGuard 500ml. 12 Naklejek uprawnia do odbioru Cavalor Equi Wash 2L + pompka lub worek na siano Cavalor. 16 Naklejek uprawnia do odbioru Cavalor Ice Clay 4 kg lub białego czapraka skokowego/dressage marki Cavalor. 20 Naklejek uprawnia do odbioru Cavalor Muscle Cooler 1L oraz Cavalor CoolSens 500ml lub derki Cavalor (polarowej bądź wełnianej. W przypadku braku któregokolwiek z produktów, gdy Klient dokonuje realizacji uzbieranych Naklejek, jeżeli do produktu podana jest w karcie alternatywa, Klient otrzyma dostępny na dany moment produkt.
15. Nie jest możliwy zwrot pełnowartościowego produktu, objętego Akcją lojalnościową.
16. Udział w Akcji lojalnościowej jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez Klienta niniejszego Regulaminu w całości. Klient zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
17. Akcja lojalnościowa nie łączy się z innymi akcjami, rabatami lub promocjami.
18. Akcja lojalnościowa nie jest żadną z gier wymienioną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016, Nr 471 ze zm.).
19. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe związane z Akcją lojalnościową nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
20. Regulamin Akcji lojalnościowej dostępny jest w siedzibie Organizatora, u kierowników sklepów, biorących udział w Akcji lojalnościowej oraz na stronie internetowej organizatora. Organizator zastrzega, z uwzględnieniem zapisów Kodeksu cywilnego, możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
21. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana przez Organizatora w każdym sklepie, biorącym udział w Akcji lojalnościowej.

Załączniki:
• Wykaz sklepów, w których można skorzystać z Akcji lojalnościowej
• wzór Naklejki
• wzór Karty Kolekcjonerskiej

Załącznik nr 1 Wykaz sklepów
- Sklep FHU Czempion ul. Rzeszowska 66/15, 39-200 Dębica.
- Sklep FHU Czempion ul. aleja Tadeusza Rejtana 53A, 35-326 Rzeszów.
- Sklep internetowy www.czempion.pl